اخبار و اطلاعیه‌ها
آخرین اخبار مسابقه
حامیان رویداد
حامیان و همکاران
مشاوران
مشاوران
darvish
[مشاور محیط زیست]
neshan
[مشاور فرهنگی]
دبیر اجرائی
دبیر اجرائی
جایزه محیط زیستی دکتر رادمنش


جایزه محیط زیستی دکتر رادمنش
چند سالی ست به همت دکتر رادمنش متخصص پوست و زیبایی “جایزه محیط زیستی دکتر رادمنش” برگزار می‌شود.
هدف این جایزه؛ شناسایی، مساعدت، تقدیر و حمایت از فعالیت های جمعی یا فردی ست که در حوزه حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی در سراسر کشور، به صورت داوطلبانه انجام می‌شود.

ادامه

ورکشاپ‌های تصویرگری محیط‌زیستارتباط مفهومی هنرمندان شرکت کننده با موضوع مسابقه و خلق آثار فاخر، از مهمتـرین اهداف یک مسابقه هنـری است.
بدین منظور؛ دبیـرخــانه مسابقـه ملــی تصویرگــری محیط‌زیست، برگزاری ورکشاپ (نشست)‌های تصویرگری محیط‌زیست را پیشنهاد می‌دهـد.
ورکشاپ تصویرگری محیط‌زیست عبارت است از…

ادامه

زمان باقیمانده
تا پایان فراخوان