نشاني دبيرخانه مسابقه

آدرس: خوزستان، اهواز، خيابان طالقاني، بين شريعتي و مسلم، پلاک 144، طبقه 3

کد پستی: 6193864393

تلفن تماس: 32210574-061

تلفن همراه: 09902735414

ایمیل: info@eic-ahvaz.com

[فرم تماس]
با ما در ارتباط باشید