عمودی
[جدول زمانی ما]
در چه زمانی؟

امروز، آنچه که به عنوان یک کنفرانس کوچک آغاز شد، تبدیل به یک رندر غیرمعمول برای افراد محصول شد.

9.00 صبح - 10.00 صبح

ثبت نام
ثبت نام
به 600 مدیر محصول، طراح، بنیانگذار و مهندس متصل شوید.

10.00 صبح - 11.00 صبح

زمان استراحت
زمان استراحت
صبحانه، ناهار، و چای و قهوه نامحدود همه بخشی از قیمت بلیط هستند.

11.00 صبح - 4.00 عصر

کنفرانس
کنفرانس
چگونه شروع به کار می تواند به طور موثر با شرکت های بزرگ کار کند. قسمت 1.

4.00 عصر - 6.00 عصر

کارگاه ها
کارگاه ها
در حال حاضر برند خود را در دنیای دیجیتال بسازید! کارگاه خود را انتخاب کنید.

6.00 عصر - 9.00 عصر

وقت مهمانی
وقت مهمانی
وقتی گفتگو پایان می یابد، حزب شروع می شود! چوب را برای موسیقی، آبجو و صنایع دستی کوکتل ببرید.