خسرو نشان

[مشاور فرهنگی]
- عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز / دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی.
- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان، 1381- 1376.
- مدیر کلّ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، 1383- 1381.
- رئیس مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1384- 1383.
- عضو هیأت داوری جشنواره‌ی جهانی فیلم Image & Science پاریس، 2004.
- پایه‌گذاریِ رویداد‌های فرهنگی هنری:
جشنواره‌‌ی فیلم‌های اجتماعی آبادان، 1377.
جشنواره‌ی بین ‌المللیِ تئاتر ایران زمین، 1378.
جشنواره‌ی هنرهای تجسّمی خوزستان، 1378.
جشنواره‌ی بین ‌المللیِ فیلم کوتاه اصفهان، 1383.
همایش آیین‌های عاشورایی، تهران، 1383.
جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم‌های علمی اهواز، 1393.
دبیر جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران 1383.