منصور کلاه کج

رئيـس دانشکـده هنـر دانشـگاه شهيـد چمـران اهـواز
- دکترای پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان.
- کارشناسی ارشد ارتباط تصویری (دانشکده‎ی هنرهای زیبا دانشگاه تهران).
- رئیس هیأت مدیره انجمن مستقل طراحان گرافیک خوزستان.
- مدير مسئول نشريه علمی تخصصی "پيکره" (دانشکده هنر دانشگاه شهيد چمران اهواز).
- چاپ مقالات تخصصی در مجلات معتبر علمی کشور.
- دارنده نشان عالی اردیبهشت، (انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران)، 1393.
- گردآوری کتاب "گام نخست" از انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، 1384.
- مدیر و برگزارکننده سی‌امین جشنواره هنر محیطی ایران، 1389.
- 18 سال تدریس رشته طراحی گرافیک در دانشکده‌های هنر استان خوزستان.
- برنده نفر اول اولین جشنواره خبر و تولیدات سیما در رشته‌ی انیمیشن، 1381.
- برنده بخش پوستر و نشانه‌ی هنرهای تجسمی اداره آموزش و پرورش خوزستان.
- طراح گرافیک بیش از صد اثر گرافیک در زمینه مطبوعات گرافیک تلویزیونی انیمیشن و نمایشگاه‌های تجاری و فرهنگی.
- داور جشنواره نوروزی شهرداری اهواز، 1393.
- عضو هیأت انتخاب آثار نمایشگاه دو دهه گرافیک خوزستان، 1396.
- عضو هیأت انتخاب آثار گرافیک خوزستان (انجمن هنرهای تجسمی خوزستان)، 1398.
- عضو هیأت انتخاب آثار و داور اولین سمپوزیوم بین‌المللی سنگ (مجسمه سازی) اهواز، 1397.
- عضو هیأت انتخاب آثار و داور اولین سمپوزیوم کشوری فلز در اهواز اسفند 1397.
- مدیر و مؤسس کانون تبلیغاتی سبزگرافیک جنوب، از سال 1376.